Sněmovní kroužek v Babicích u Uherského Hradiště

Vždyť jsme spolupracovníci Boží; vy jste Boží pole, Boží stavba.

1 Kor 3,9 (překlad P. ThDr. Pavla V. Škrabala OP, rodáka z Babic)

Sekretariát plenárního sněmu

katolické církve v České republice

 

Babice u Uherského Hradiště 24. října 2003

Jako členové sněmovního kroužku založeného při římsko-katolické farnosti v Babicích u Uherského Hradiště prosíme o laskavé zodpovězení těchto otázek:

1) Dověděli jsme se, že práce sněmovních kroužků byla ukončena. Zajímalo by nás, kdo, kdy, z jakých důvodů a na základě jaké kompetence toto rozhodnutí učinil. (Jak jsme zjistili, změny v práci sněmu nám měl sdělit diecézní moderátor, který to však neučinil.) Vnímáme to jako zásadní odklon od dříve slibované spolupráce se sněmovními kroužky, která měla probíhat také v průběhu sněmu, a domníváme se, že sněm, na jehož výsledcích se podílí jen několik desítek osob, jakkoli leckdy kvalifikovaných, už není sněmem, natož plenárním. Nejde o to, že bychom za nepostradatelné považovali své vlastní názory – za nepostradatelnou považujeme úzkou spolupráci se sněmovní veřejností, tedy se všemi katolickými křesťany, kteří dosud byli ochotni sněmu věnovat svůj čas i námahu. Považovali bychom tedy za velmi užitečné, ne-li nutné, aby se materiály expertních komisí předkládaly kroužkům k vyjádření.

2) Za závažnou považujeme skutečnost, že na další práci sekretariátu se již nepodílí P. prof. Pavel Ambros SJ. Rádi bychom se dověděli, kdo jej nahradí a kdo, kdy a jak bude o této personální záležitosti rozhodovat.

3) Stejně závažné se nám jeví to, že další zasedání plenárního sněmu bylo odloženo až na rok 2005. Skutečně by se nenašlo několik dní v roce 2004, během nichž by jednání mohlo proběhnout? Proč mají být prioritou Středoevropské katolické dny?

Za dnešních okolností je pro nás způsob další práce sněmu zklamáním a sněm nejsme schopni nadále považovat za záležitost dotýkající se našeho života.

Tento dopis bude po odeslání zpřístupněn na stránkách našeho kroužku (http://www.sweb.cz/Snemovni.Krouzek.Babice-UH/), kde ochotně vystavíme také odpověď, za niž předem děkujeme.

Členové sněmovního kroužku v Babicích u Uherského Hradiště